Hoe werkt het?

#1 Formulieren

Elke aanvraag begint met het invullen van het formulier door de organisator. Elke gemeente heeft een eigen publieke omgeving met eigen huisstijl. In deze omgeving zijn de formulieren te vinden om een evenement aan te melden of om een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen.

#2 Verwerking gegevens

De formulieren komen binnen in de backend, waar ze klaarstaan voor verwerking. Hier kan direct een eerste selectie worden uitgevoerd, om later onnodig werk te voorkomen.

#3 Beoordelen gegevens

Na de verwerking van het formulier kan de gehele aanvraag worden bekeken. Denk aan de schatting van bezoekersgegevens, financiële verantwoording, locatietekeningen en informatie over het evenement.

#4 Resultaat delen

Na de beoordeling van de evenementen kunnen deze worden aangevuld, geweigerd of geaccepteerd. Vervolgens kunnen er contracten worden gegenereerd aan de hand van vooraf opgestelde sjablonen.

#5 Evalueren

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden wordt er automatisch een evaluatieformulier verzonden naar de organisator. Hierin wordt gevraagd om een definitief bezoekersaantal, bezoekersverdeling en financiële verantwoording.

#6 Analyse

Nadat de evaluatie is verwerkt kan er worden bekeken of de vooraf gestelde doelen zijn bereikt. Deze gegevens kunnen inzichtelijk worden gemaakt in Tableau, zodat de volgende jaren direct duidelijk is hoe de organisator zijn beloften eerder is nagekomen.

MyCityEvents

Perfect voor uw gemeente.

Wilt u een demo van MyCityEvents?